Informacje dla firm

Celem programu "Dobry Kajakarz" jest popularyzacja nowoczesnego, aktywnego i bezpiecznego kajakarstwa we współpracy z dobrymi firmami kajakowymi. U podstaw programu leży model rozwoju kajakarza opisany w Polskim Systemie Kwalifikacji Kajakowych (PSKK). Program opiera się na systemie zniżek oraz atrakcyjnych materiałach promocyjnych.

Inwestycja w jakość
 • Przystępując do programu firma daje jasny sygnał klientom, że zależy jej na jakości usług i bezpieczeństwie klientów.

 • Program zachęca do podnoszenia kwalifikacji kadry i budowania silnego, zmotywowanego zespołu pracowników.

 • Firmy uczestniczące w programie to liderzy rynku usług kajakowych, którzy wymieniają się doświadczeniami i wspierają wzajemnie.

Pakiet wymiernych korzyści
 • Bezpłatna prezentacja oferty firmy w wakacyjnym numerze magazynu WIOSŁO.

 • Prawo wykorzystywania znaku "Firma Dobrych Kajakarzy" w swoich materiałach reklamowych.

 • Promocja firmy w materiałach dla kajakarzy dotyczących programu (strona internetowa, facebook, ulotki, itp.)

 • Prawo do zakupu w cenie 150zł kuponu o wartości 200zł na szkolenia dla swojego pracownika.
Wymagania wstępne
 • Program przeznaczony jest dla firm, które wspierają nowoczesne i aktywne kajakarstwo w modelu opisanym w PSKK, www.pskk.org.pl.

 • Przystąpić do programu mogą tylko firmy mające w swoim zespole co najmniej jedną osobę, która posiada zarejestrowany certyfikat PSKK na co najmniej trzecim stopniu.

 • Firma zobowiązana jest do określenia jasnego systemu zniżek dla kajakarzy uczestniczących w programie.

Koszty uczestnictwa w programie
 • Opłata roczna 250zł netto na pokrycie centralnych kosztów promocji programu.

 • Dodatkowe materiały promocyjne (np. wydrukowane ulotki, koszulki, naklejki, itp.) są rozliczane według indywidualnych zamówień i nie są obowiązkowe.

Kontakt dla firm

Adam Grzegorzewski adam.grzegorzewski@wioslo.pl tel. 603800705 Bartosz Sawicki sawickib@gmail.com tel. 502615521

Znak "Firma Dobrych Kajakarzy" jest przeznaczony tylko dla firm, które spełniają warunki i uczestniczą w programie "Dobry Kajakarz".