Informacje dla firm

Celem programu "Dobry Kajakarz" jest popularyzacja nowoczesnego, aktywnego i bezpiecznego kajakarstwa we współpracy z dobrymi firmami kajakowymi. U podstaw programu leży model rozwoju kajakarza opisany w Polskim Systemie Kwalifikacji Kajakowych (PSKK). Program opiera się na systemie zniżek oraz atrakcyjnych materiałach promocyjnych.

Inwestycja w jakość
  • Przystępując do programu firma daje jasny sygnał klientom, że zależy jej na jakości usług i bezpieczeństwie klientów.

  • Program zachęca do podnoszenia kwalifikacji kadry i budowania silnego, zmotywowanego zespołu pracowników.

  • Firmy uczestniczące w programie to liderzy rynku usług kajakowych, którzy wymieniają się doświadczeniami i wspierają wzajemnie.

Wymagania wstępne
  • Program przeznaczony jest dla firm, które wspierają nowoczesne i aktywne kajakarstwo w modelu opisanym w PSKK, www.pskk.org.pl.

  • Przystąpić do programu mogą tylko firmy mające w swoim zespole co najmniej jedną osobę, która posiada zarejestrowany certyfikat PSKK na co najmniej trzecim stopniu.

  • Firma zobowiązana jest do określenia jasnego systemu zniżek dla kajakarzy uczestniczących w programie.
Koszty uczestnictwa

Zobacz zasady obowiązujące w sezonie 2019.

Kontakt dla firm

Adam Grzegorzewski adam.grzegorzewski@wioslo.pl tel. 603800705 Bartosz Sawicki sawickib@gmail.com tel. 502615521

Znak "Firma Dobrych Kajakarzy" jest przeznaczony tylko dla firm, które spełniają warunki i uczestniczą w programie "Dobry Kajakarz".